Datacite

DTU har overdraget rollen som ”DataCite allocator”

DTU har overdraget rollen som ”DataCite allocator” for Danmark til DeIC – læs nærmere her
Kontaktperson: Diba Terese Markus, datacite@deic.dk

 

The role as ”DataCite allocator” in Denmark has been transferred from DTU to DeIC.
Contact person: Diba Terese Markus, datacite@deic.dk

 

 

Pil
http://www.datacite.dtu.dk/
17 NOVEMBER 2018